Dette er en webapplikasjon som gjør det enklere for importører og produsenter av motorvogner/tilhengere å elektronisk registrere COC-dokumenter inn i Vegvesenets autoreg-system.


Applikasjon for importører og produsenter, ingen mulighet for oppslag på køretøy !

For kjøretøy som skal registreres i Vegvesenets autoreg-system må kjøretøyet enten :
- Være typegodkjent (Nasjonal/EF-typegodkjenning) og det må være sendt inn en tilhørende elektronisk coc.
- Kjøretøyet må være enkeltgodkjent ved en trafikkstasjon.


I autosys.no kan man elektronisk registrere alle enheter som Vegvesenet til enhver tid er åpen for.

I dag er det følgende enheter:
Vegvesenets støtter pr. i dag IKKE elektronisk COC registrering av

Send og gjerne en melding fra Kontakt oss siden.Login på Autosys.no